Skip to content

Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu uzależnień

Spis treści

Jedną z najpopularniejszych praktyk stosowanych w terapii uzależnień w Rzeszowie jest terapia poznawczo-behawioralna (ang. Cognitive-Behavioral Therapy, CBT). CBT to skuteczna metoda leczenia uzależnień u rzeszowskiego psychologa. Stosowana praktyka skupia się na zmianie myśli, przekonań i zachowań, które prowadzą do uzależnienia.

Na czym polega ten rodzaj terapii?

Terapia poznawczo-behawioralna składa się z dwóch głównych elementów: terapii poznawczej i terapii behawioralnej. Terapia poznawcza polega na identyfikowaniu negatywnych myśli i przekonań, które prowadzą do uzależnienia i zmianie ich na bardziej pozytywne i zdrowe. Terapia uzależnień Rzeszów w oparciu o behawioryzm koncentruje się na nauce nowych umiejętności i zmianie szkodliwych zachowań, tj. unikanie trudnych sytuacji bez alkoholu lub narkotyków.

CBT jest stosowana w terapii uzależnień Rzeszów od wielu lat i wykazuje skuteczność w leczeniu różnych uzależnień, w tym alkoholizmu, narkomanii, uzależnienia od hazardu i innych zachowań uzależniających. CBT jest również często stosowana w połączeniu z innymi metodami psychoterapii w Rzeszowie , takimi jak terapia grupowa, terapia rodzinna i farmakoterapia.

Zalety stosowania CBT

Ważną zaletą CBT prowadzoną przez psychologa w Rzeszowie jest nauka nowych umiejętności, które pozwalają im na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami bez uciekania się do uzależnienia. Profesjonalna psychoterapia w Rzeszowie z użyciem CBT skupia się na krótkoterminowych celach terapeutycznych. Aby obie metody były skuteczne psycholog Rzeszów musi dobrze poznać pacjenta. W ciągu kilku miesięcy pacjent może zakończyć rzeszowską psychoterapie.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest jedną z najpopularniejszych praktyk stosowanych w terapii uzależnień w Rzeszowie. CBT skupia się na zmianie myśli, przekonań i zachowań, które prowadzą do uzależnienia i jest skuteczna w leczeniu różnych uzależnień.