Skip to content

Jak aktywować bon turystyczny dostępny na PUE ZUS

Spis treści

Profil Zaufany to tożsamość cyfrowa, która umożliwia dostęp do usług rządowych przez Internet. Jest to rozwiązanie cyfrowe, które umożliwia zarządzanie wszystkimi danymi osobowymi, w tym pocztą elektroniczną, danymi podatkowymi i ubezpieczenia społecznego. Proces zakładania profilu zaufanego jest prosty, ale wymaga wykonania kilku kroków.

Profil na PUE można założyć, korzystając m.in. z Profilu Zaufanego i bankowości elektronicznej. Jak aktywować bon turystyczny? Na rządowej stronie gov.pl znajduje się zakładka „Profil Zaufany”. Po kliknięciu na ikonę użytkownicy zobaczą informację o dwóch możliwościach założenia Profilu Zaufanego.

Najszybszym sposobem na założenie konta online jest otwarcie konta w banku. Jest to warunek konieczny, ponieważ w tej opcji użytkownicy muszą potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem swojego banku. Po zalogowaniu się użytkownik będzie miał dostęp do swoich danych w serwisie administracyjnym.

Oprócz internetowego wniosku o weryfikację istnieje również alternatywa dla osób, które nie posiadają internetowego konta bankowego. Wówczas wystarczy wejść na stronę Profilu Zaufanego (pz.gov.pl) i wypełnić formularz. Złożony w ten sposób wniosek należy potwierdzić w dowolnym urzędzie, czyli w tzw. punkcie potwierdzającym. Dotyczy to urzędów gmin lub urzędów skarbowych.

Menu Polski Bon Turystyczny będzie dostępne w widoku ogólnym po zalogowaniu się na PUE, jeśli zalogowana osoba ma przypisany bon.

W takim przypadku zobaczy ona również zakładkę „Mój bon”, która informuje o przyznanym bonie oraz o tym, ile środków jeszcze posiada.

Jeśli masz niepełnosprawne dziecko, możesz być uprawniony do dodatkowego świadczenia w postaci bonu.

Aby otrzymać to świadczenie, musisz najpierw aktywować bon, a następnie złożyć w PUE ZUS „Oświadczenie osoby uprawnionej do ustalania prawa do dodatkowego świadczenia w postaci Polskiego Bonu Turystycznego” (DBT) oraz dołączyć skan lub zdjęcie orzeczenia o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy Twojego dziecka.