Skip to content

Praktyczne umiejętności ważniejsze niż doświadczenie zawodowe

Spis treści

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, pracodawcy cenią zdolności adaptacyjne ponad wykształcenie, jeśli chodzi o zatrudnianie nowych pracowników. W ostatnim badaniu krakowskich przedsiębiorców w pierwszej piątce najbardziej pożądanych przez kandydatów umiejętności znalazły się: umiejętność pracy w zespole, gotowość do podnoszenia kompetencji zawodowych, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność w rozwiązywaniu problemów oraz elastyczność. Pracodawcy wysoko ocenili umiejętności komunikacji interpersonalnej pracownika, podzielność uwagi, szybką adaptację do zmieniających się warunków pracy oraz gotowość do uczenia się nowych rzeczy.

Wyniki badania pokazały, że pracodawcy w Krakowie za mniej ważne uznali kompetencje techniczne, wykształcenie kierunkowe czy doświadczenie na podobnym stanowisku. Szkolnictwo wyższe nie jest w Krakowie tak ważne jak w innych miejscach. Liczba studentów zapisujących się na uczelnie gwałtownie spada, a pracodawcy nie szukają kandydatów z dyplomami. Zamiast tego chcą kandydatów, którzy mają doświadczenie lub umiejętności, które można zastosować w pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Krakowie oferuje osobom bezrobotnym pomoc w znalezieniu zatrudnienia. W sprawach związanych z prawem pracy zatrudnieniem i doradztwem można zwrócić się za pośrednictwem strony urząd pracy kraków. Aktualny numer kontaktowy PUP Kraków dostępny jest na stronie internetowej. Godziny otwarcia i numery telefonów Urzędu Pracy Kraków można również poznać odwiedzając ich stronę internetową.