Skip to content

Utrudnienia za granicą Polski – pociągi z Czech do Polski opóźnione

Spis treści

Ze względu na znaczenie pociągów PKP Intercity w Polsce, przeprowadzone zostały badania ich punktualności. Bardzo duża część pociągów PKP Intercity jadących zza południowej granicy przyjeżdża do Polski z opóźnieniem. Regularne odchylenia od rozkładu jazdy są ważne także w ruchu krajowym, gdyż kursy te odgrywają istotną rolę w obsłudze trasy z Katowic do Warszawy, a także w pewnym stopniu do innych polskich miast. Są też najważniejszymi połączeniami dalekobieżnymi w Wodzisławiu Śląskim czy Rybniku.

Przeanalizowane dane dla wszystkich połączeń PKP Intercity zaplanowanych w okresie od sierpnia 2013 r. do lutego 2014 r., które zostały udostępnione przez Polrail Service, czyli firmę oferującą bilety kolejowe i rozkłady jazdy pociągów na swojej stronie internetowej polrail.com. Wykluczone zostały pociągi międzynarodowe obsługiwane przez inne firmy (takie jak EuroCity), a także pociągi ekspresowe, które nie zatrzymują się na każdej stacji na swojej trasie (na przykład IC). Wybrany został ten okres, ponieważ był to czas, kiedy nie było dużych zmian w harmonogramach usług kolejowych lub projektów infrastrukturalnych wpływających na opóźnienia pociągów; na przykład prace nad elektryfikacją linii kolejowych zostały zakończone przed sierpniem 2013 r. i zakończone po lutym 2014 r.

Z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej ograniczenia w ruchu wprowadzono także w Czechach. Dotyczy to głównie odcinka do stacji Breclav, gdzie kursują pociągi do Budapesztu i Wiednia. W tym przypadku polski przewoźnik szacuje wielkość potencjalnych opóźnień na 30-50 minut. – Pociągi “Batory”, “Chopin”, “Nightjet” i “Cracovia”, które przejeżdżają przez oba obszary, mogą kursować z łącznym opóźnieniem 90 – 120 minut – przestrzega przedstawiciel PKP Intercity.

Wystąpienie tych problemów potwierdził telefon informacja PKP. Jak mówi, głównym powodem opóźnień pociągów EC i EN jadących z Budapesztu są ponoć poważne uszkodzenia infrastruktury, które wystąpiły na Węgrzech po silnych burzach. W związku z tym pociągi są kierowane objazdem przez Rajkę.

Polski przewoźnik spodziewa się, że w wyniku tego zdarzenia opóźnienia na trasach EC i EN sięgną 60 minut, natomiast inne połączenia mogą być opóźnione o 20-40 minut z powodu ograniczeń w ruchu na terytorium Czech.

Polscy podróżni muszą przygotować się na spore utrudnienia w dalszej części lata. Awaria infrastruktury na Węgrzech, która zablokowała tory na odcinku Ostrawa – Zwardoń, zostanie usunięta dopiero 15 sierpnia. Do tego czasu nie będzie można kupić biletów na połączenia kolejowe, które przejeżdżają przez te stacje.

Na szczęście PKP Intercity nie przekazało nam informacji, kiedy spodziewane jest zakończenie utrudnień w Czechach. Oznacza to, że polscy podróżni powinni spodziewać się jeszcze przez dłuższy czas ciągłych problemów z punktualnością na ważnych szlakach komunikacyjnych.