Skip to content

W Bieszczadach prowadzone są nowe inwestycje

Spis treści


Wojewoda Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Leniart złożyła dziś wizytę w powiecie bieszczadzkim. Zapoznała się z postępami prac przy budowie nowego pawilonu szpitala w Ustrzykach oraz z postępami prac przy budowie Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

Wizyta odbyła się na zaproszenie starosty bieszczadzkiego Marka Andrucha i wicestarosty Artura Woźnego. Jej pierwszym punktem było spotkanie na przejściu granicznym w Krościenku. Podczas spotkania podsumowano działalność służb organizujących pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Omówiono także kwestie związane z wymianą gospodarczą, wykorzystaniem lokalnej infrastruktury granicznej oraz możliwością rozszerzenia działalności przejścia, z uwzględnieniem ruchu turystycznego po zakończeniu działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Wysiłek personelu medycznego włożony w leczenie pacjentów zakażonych koronawirusem podczas pandemii COVID-19 zaowocował zmodernizowanym pawilonem szpitalnym oraz nowym budynkiem.

Podczas spotkania z pracownikami placówki wojewoda podziękowała im za zaangażowanie w walkę o życie pacjentów podczas pandemii COVID-19.

„Dziękuję za poświęcenie i zaangażowanie” – powiedziała. „To dzięki Waszemu zaangażowaniu w leczenie pacjentów zakażonych koronawirusem udało się zrealizować tak potrzebne inwestycje”.

W ramach inwestycji powstał nowoczesny budynek z przychodniami i gabinetami zabiegowymi. Nie są to jedyne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców tej części regionu. W ostatnim czasie całkowicie zmodernizowano infrastrukturę tlenową w bieszczadzkiej przychodni.

Czytaj więcej: https://urzad.info.pl/